Stopy-procentowe-w-Polsce--Co-przyniesie-2024-r.?-PROGNOZA

Stopy procentowe w Polsce Co przyniesie 2024 r.? PROGNOZA

Forex Trading
9.10.2023

Jak stwierdził, RPP decydując o stopach procentowych będzie uwzględniać wysokość inflacji oraz stan koniunktury gospodarczej – “oba czynniki dają przeciwstawne sygnały”. Zwrócił uwagę, że o ile dotychczasowy spadek inflacji był szybki, to obecnie wchodzimy w okres wolniejszych zmian. “Duża niepewność towarzyszy szczególnie cenom energii – ropa naftowa Raport stwierdza że ​​zmienność spada produkty do spada o połowę drożeje po decyzjach OPEC+, także rynek gazu jest rozchwiany mimo dużego zapełnienia magazynów. W takich warunkach przestrzeń do obniżania stóp jest mała” – zaznaczył. Dlatego w ich ocenie Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na drugą obniżkę stóp procentowych NBP w 2024 roku w ostatnim kwartale przyszłego roku – ponownie o 25 punktów bazowych.

Posiedzenie RPP, jakiego nigdy nie było. Stopy schodzą na trzeci plan

  1. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt.
  2. Pozostaje w pobliżu najniższego od dwóch tygodni poziomu.
  3. Chińska waluta zachowuje w miarę stabilność oscylując przy poziomie 7,24 za dolara w oczekiwaniu na decyzję władz monetarnych odnośnie poziomu stóp procentowych.
  4. Dodał, że to nie jest moment na luzowanie polityki pieniężnej.

Stwierdził, że „nie widzi perspektyw, żeby większość (red. członków RPP) powstała za obniżką stóp procentowych, jeśli wszystkie dane będą się rozwijać tak jak przewidujemy do końca roku”. Na decyzję RPP czekają posiadacze złotowych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem. Wskaźniki WIBOR 3M i WIBOR 6M, od których zależy wysokość oprocentowania kredytu, zawierają bowiem w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp procentowych, które mogą pojawić się w najbliższych trzech lub sześciu miesiącach. Na decyzje RPP czekają posiadacze złotowych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem. Zdaniem przedstawicieli PKO BP źródłem kolejnych impulsów do obniżek stóp będzie otoczenie globalne.

Wyniki finansowe KGHM za I kwartał 2024 roku – czat inwestorski z Prezesem Zarządu KGHM

Od maja ubiegłego roku obniżył się o 1,08%, a od stopy referencyjnej NBP jest niższy o 0,12%. Między innymi te banki obliczają odsetki na podstawie stawki WIBOR® 3M. Prognozy dla tej stawki Brak bonusu od depozytu z wypłatą inwestora Globe nie są obecnie zbyt pozytywne. Wysokość trzymiesięcznego WIBORU® waha się od 5,86% do 5,88%. Dla przykładu, 15 kwietnia wynosił 5,86%, 16 kwietnia 5,87%, a 17, 18 i 19 kwietnia 5,86%.

Na co wpływają zmiany wartości stóp procentowych?

W Ministerstwie Finansów nie toczą się prace nad przyjęciem euro – powiedział minister finansów Andrzej Domański w piątek podczas wystąpienia w mediach społecznościowych Koalicji Obywatelskiej. Przekazał też, że od stycznia mniejszy będzie tak zwany podatek Belki. Po 66 minutach skończyła się konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego. Była zdecydowanie krótsza w porównaniu do około 90 minut sprzed miesiąca.

Dlaczego RPP nie zmieniła poziomu stóp? Prezes NBP pokazał na wykresie, co dzieje się z inflacją

Ekonomiście ING uważają, że argumentem za ostrożnym podejściem do ewentualnego łagodzenia polityki jest także uporczywie wysoka inflacja bazowa. “Szacujemy, że inflacja jest obecnie w trendzie wzrostowym i będzie rosła do końca I kwartału 2025 roku, a wzrost ten zostanie wzmocniony przez odchodzenie od mrożenia cen energii” – napisali. W ocenie RPP z kwietnia, w kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest znaczną niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce oraz sytuacją na rynku pracy. Podsumowując, rokujące perspektywy stóp procentowych, stabilność polityczna i gospodarcza oraz dążenie do zwiększenia integracji rynku kapitałowego i poprawy edukacji finansowej w Europie zwiastują pozytywne zmiany. Ważne jest, aby te przewidywania przekuć w skuteczne strategie, które nie tylko wspierają wzrost, ale także skutecznie odpowiadają na wyzwania związane z transformacją energetyczną i finansowaniem zrównoważonego rozwoju. Divestycja, czyli wycofanie inwestycji z sektora paliw kopalnych, jest jednym z największych wyzwań na drodze do zielonej transformacji.

Przy tych stopach inflacja nie wróci do celu. Członkini RPP zapowiada wnioski o podwyżki

Tym samym biorąc pod uwagę zarysowane powyżej czynniki, ekonomiści tego banku uważają, “że stopy procentowe nie ulegną zmianie” w 2024 roku. “Pierwszych obniżek stóp procentowych (łącznie o 50 pb) spodziewamy się dopiero w II połowie 2025 r.” – dodali. Francesco Ceccato, dyrektor generalny Barclays Europe, podkreśla kluczowy moment dla europejskiej gospodarki, który może otworzyć drogę do obniżek stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny (EBC). Zauważa, że polityka pieniężna miała znaczący wpływ na gospodarkę, co przyczyniło się do szybkiego spadku inflacji.

Obniżka stóp procentowych o 0,25%

Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. Zgodę możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj. Stopień oprocentowania kredytu lombardowego ma bezpośrednie przełożenie na rozliczenia z organami administracji skarbowej.

Analityk HREIT zastrzega jednak, że – przy tym oczywiście nie mamy gwarancji, że faktycznie tak wyglądać będzie nasza przyszłość. Notowania kontraktów terminowych potrafią podlegać gwałtownym zmianom pod wpływem napływających danych czy wydarzeń na świecie. Jest to jeden z atutów złotego, chociaż jego wpływ jest znacznie słabszy niż na początku roku. Grzegorz Dróżdż dodaje też, że – wydaje się, że bez drastycznej zmiany warunków makroekonomicznych trudno spodziewać się w tym roku obniżek stóp procentowych przez RPP. W kolejnych miesiącach, mimo spadającej inflacji, RPP nie zdecydowała się na kolejne obniżki stóp procentowych. Stopy pozostały na niezmienionym poziomie nawet w kwietniu 2024 r., kiedy inflacja wyniosła 2%, co oznacza, że osiągnięty został cel inflacyjny NBP (2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego w średnim okresie).

W kontekście zbliżających się wyborów w Europie, Ceccato nie przewiduje znaczących zmian, które mogłyby zakłócić krajobraz biznesowy, wskazując jednocześnie na możliwość pozytywnego wpływu zwiększonej zmienności rynkowej. Kluczowe wydaje się jednak zintegrowanie rynków kapitałowych między państwami członkowskimi, które ma otworzyć nowe możliwości inwestycyjne dla obywateli i wspierać innowacje oraz wzrost gospodarczy. Stopy procentowe w Polsce reguluje Rada Polityki Pieniężnej działająca przy NBP, która poprzez ustalanie ich wysokości realizuje politykę monetarną kraju oraz wpływa na wysokość inflacji. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła w środę wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt.

Komisja Europejska od dłuższego czasu podkreśla znaczenie podnoszenia poziomu edukacji finansowej wśród obywateli UE. Dzięki temu ludzie mogą lepiej zarządzać swoimi finansami, co jest szczególnie istotne w kontekście zmieniających się warunków demograficznych oraz potrzeby inwestowania w zieloną gospodarkę. Edukacja finansowa ma na celu nie tylko zwiększenie świadomości na temat podstawowych produktów finansowych, ale również uświadamianie o możliwościach inwestowania z myślą o przyszłości. Gerald Loeb jest najbardziej cytowany przedsiębiorca według Forbes Dydaktycznie rzecz ujmując, rynki kapitałowe umożliwiają efektywne kierowanie kapitału do sektorów i przedsiębiorstw, które dysponują największym potencjałem na wzrost oraz innowacje. W kontekście europejskim, jednolity rynek kapitałowy pozwala na transgraniczne inwestycje, otwierając nowe możliwości dla inwestorów i przedsiębiorców. Konsolidacja tych rynków oznacza eliminowanie barier, ułatwianie dostępu do finansowania oraz zwiększanie transparentności i bezpieczeństwa transakcji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Looks good!
Please Enter Your Comment
Looks good!
Please Enter Your Name
Looks good!
Please Enter Your valid Email Id